Prodplast

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronach Pracowni Badań Środowiska Pracy Centrum Produkcyjno – Usługowego PROD-PLAST z Łodzi.

Zajmujemy się pomiarami i badaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.
Nasze laboratorium pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co zostało potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PCA.

Certyfikat akredytacji AB 1103


AB 1103
Zakres akredytacji laboratorium badawczego AB 1103Pomiary i badania wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenie w pracach pomiarowych i laboratoryjnych. Od wielu lat  z powodzeniem uczestniczymy w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych.

Pomiary przeprowadzamy w umówionym terminie w oparciu o zlecenie zakładu pracy, zgodnie z obowiązującymi normatywami higienicznymi. Do ich przeprowadzenia używamy specjalistycznego sprzętu pomiarowego, który jest wzorcowany przez akredytowane laboratoria wzorcujące, co gwarantuje wiarygodność i dokładność uzyskiwanych wyników. Wyniki wraz z oceną higieniczną stanowiska opracowujemy w możliwie szybkim terminie.Polskie przepisy zobowiązują pracodawcę do wykonywania okresowych badań i pomiarów środowiska pracy umożliwiających ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk pracy i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.
Przez zagrożenie rozumie się taki stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę.
Przy ocenie ryzyka zawodowego pracodawca powinien uwzględniać wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.


Więcej na:  http://www.ciop.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego