Zakres badań - Prodplast

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres badań

Zakres badań:

Toksykologia
(badania objęte Zakresem akredytacji AB 1103)
Pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

Zapylenie    
(badania objęte Zakresem akredytacji AB 1103))
Pomiary zapylenia z uwzględnieniem zawartości pyłu - frakcja wdychalna i frakcja respirabilna oraz wolnej krystalicznej krzemionki.

Hałas
(badania objęte Zakresem akredytacji AB 1103)
Pomiary hałasu z uwzględnieniem wartości: równoważonego poziomu dźwięku, maksymalnego poziomu dźwięku i szczytowego poziomu dźwięku.

Drgania       

(badania nieobjęte Zakresem akredytacji)
Pomiary przyspieszenia drgań mechanicznych o oddziaływaniu miejscowym i ogólnym.


Mikroklimat    

(badania nieobjęte Zakresem akredytacji)
Pomiary warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy.

Oświetlenie

(badania nieobjęte Zakresem akredytacji)
Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy oraz pomiary w ciągach ewakuacyjnych.


Oferta cenowa

Prosimy o kontakt telefoniczny i bezpłatną konsultację pod numerami telefonów
42 637 66 68 lub 42 636 91 00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego