Właściwości surowca - Prodplast

Idź do spisu treści

Menu główne

Właściwości surowca

Poliuretan odlewany

Właściwości surowca

 

Jest elastomerem o maksymalnej twardości w skali Shora (94o).

Dzięki wysokim własnościom fizycznym i mechanicznym przewyższa on własności gumy
(odporność na ścieranie, ściskanie, rozrywanie), a nawet ją zastępuje.

Elementy mogą pracować w zakresie temperatury: - 20oC do +80oC (chwilowe obciążenie do +110oC).

Odporny jest na działanie: olejów, tłuszczy, benzyny, węglowodorów alifatycznych.

Nieodporny jest na działanie: gorącej wody, pary nasyconej, kwasów i zasad.Osoba do kontaktu: mgr inż. Krystyna Wojnarska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego