Własności surowca - Prodplast

Idź do spisu treści

Menu główne

Własności surowca

Poliamid blokowy

Właściwości surowca

Jest to tworzywo posiadające dobre własności wytrzymałościowe, wysoki moduł sprężystości,
dużą twardość odporność na uderzenia, trwałość w podwyższonej temperaturze (do 90oC)
i przy zmiennych obciążeniach.

Odporny jest na działanie: olejów, tłuszczów, materiałów pędnych, większości rozpuszczalników
organicznych roztworów zasad i soli nieorganicznych.

Nieodporny jest na działanie: kwasów i środków utleniających. Dobrze daje się obrabiać mechanicznie.
Jego własności predysponują go do wyrobu części maszyn, kół zębatych, panewek, łożysk, rolek itp. elementów.

 

Własności

Norma

Jednostka

Poliamid blokowy

Tyrnamid wtryskowy

Gęstość

Odporność cieplna

- wg Martensa

- wg Vicata

- trwała

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąg.

Naprężenie zginające przy umownej strzałce ugięcia

Wytrzymałość na ścisk

Twardość wg Brinella

Udarność z karbem wg Charpy w temp. 23oC

Udarność bez karbu w temp. 23oC

PN-80/C-89035PN-68/C-89025

PN-69/C-89024

..

PN-81/C-89034

PN-81/C-89034

PN-79/C-89027

PN-83/C-89031

PN-84/C-89030

g/cm3

oC

.%

MPa

MPa

MPa

MPa

KJ/m2KJ/m2

1,16

.

80 - 87

232 - 240

80 - 90

20 - 40

65 - 90

60 - 80

90 - 110

150 - 180

8

nie pęka

1,13 - 1,14

.

50 - 60

180

.

100 - 200

45 - 65

45 - 60

75 - 95

140 - 150

6

nie pęka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego